http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

Friday, April 28, 2017

त्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीमत्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीम ,
महासती नारायणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।

रण प्रियाम बिरांग नाम गुर सहाय नन्दिनीम ,
सौभद्र-वाम अंगिनीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।
त्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीम ,
महासती नारायणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।

भक्त-वतसलाम सतिम , स्वास्ति रूप धारिणीम ।
सौभाग्य-वर प्रदायनीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।
त्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीम ,
महासती नारायणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।

गोयल सुताम , पति व्रताम , यवन दल विनाशिनीम ,
शत्रु-दाल विदारिणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।
त्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीम ,
महासती नारायणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।

त्रिशूल रूप धारिणीम , झुंझुनू निवासिनीम ,
महासती नारायणीम , नमामि सत-शिरोमणिम ।

No comments:

Post a Comment