http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

1.10.16

मेरे तो गिरधर गोपाल - मीराबाई -कृष्णा भजन

Image result for मेरे तो गिरधर गोपाल
मेरे तो गिरधर गोपाल
 -  मीराबाई
कृष्णा भजन 

Mere to giridhar gopal Lyrics
Mere to girdhar gopal dusaro na koi - 2
Jako sar mor mukat mere pati wohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi
Koi kahe karo koi kahe goro - 2
Liyo hai anhkiyo khol
Koi kahe halko koi kahe bharo - 2
Hiyo hai taraju tol
Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Koi kahe chhane koi kahe chayone
Miyo hai bajuanta dhol
Tan ka gahna sab kuch deena - 2
Diya hai bajuband khol
Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Mere to girdhar gopal dusaro na koi
Jake sar mor mukat mere pati sohi
Mere to girdhar gopal dusro na koi