http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

12.8.16

तू अंतर्यामी जग का स्वामी

तू अंतर्यामी जग का स्वामी


भजन
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
jag me Sancho tero naam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi mata tu hi pita hai,
Tu hi to Radha ka Shyam
Hey Ram hey Ram
Tere charno men charo dham
Hey Ram hey Ram
Tu antaryami sabka swami
Tu hi bigade Tu hi sawaren,
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Iss jag ke sare kam
Tu hi jagdata vishwavidhata,
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi subah tuhi shaam
jag me Sancho tero naam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi to Radha ka Shyam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi mata tu hi pita hai,
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu antaryami sabka swami
Tere charno men charo dham
Hey Ram hey Ram
Tu hi jagdata vishwavidhata,
Tu hi bigade Tu hi sawaren,
Iss jag ke sare kam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi subah tuhi shaam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram

Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
jag me Sancho tero naam
Hey Ram hey Ram
Tere charno men charo dham
Tu hi mata tu hi pita hai,
Tu hi to Radha ka Shyam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu antaryami sabka swami
Hey Ram hey Ram
Tu hi subah tuhi shaam
Hey Ram hey Ram
Tu hi bigade Tu hi sawaren,
Iss jag ke sare kam
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram
Tu hi jagdata vishwavidhata,
Hey Ram hey Ram
Hey Ram hey Ram