http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

31.7.16

हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की "Haathi Ghora Palki, Jai Kanhaiya Lal Ki" - Jai Sri Krishna

हाथी घोडा पालकी जय कन्हैया लाल की,
 Haathi Ghora Palki, Jai Kanhaiya Lal Ki,

 कृष्ण भजन 

  Hey anand umang bhayo jai ho nand lal ki
  Nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
  Hey braj mein anand bhayo jai yashoda lal ki
  Nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
  Hey anand umang bhayo jai ho nand lal ki
  Gokul ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
  Jai yashoda lal ki jai ho nand lal ki
  Hathi ghoda palki jai kanhiya lal ki
  Jai ho nand lal ki jai yashoda lal ki
  Hathi ghoda palki jai kanhiya lal ki
  Hey anand umang bhayo jai kanhiya lal ki
  Hey koti brahmand ke adhipati lal ki
  Hathi ghoda palki jai kanhiya lal ki
  Hey gaune charane aaye jai ho pashupal ki
  Nand ke anand bhayo jai kanhiya lal ki
  Anand se bolo sab jai ho braj lal ki
  Hathi ghoda palki jai kanhiya lal ki
  Jai ho braj lal ki pawan pratipal ki
  Hey nand ke anand bhayo jai ho nand lal ki


  हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
हाथी घोडा पालकी, जय कन्हैया लाल की
जय जय जय जय हो, जय जय जय जय हो
जय जय जय जय हो कन्हैया की
जय जय जय जय हो, जय जय जय जय हो
जय जय जय जय हो कन्हैया की
जय जय जय जय हो, जय जय जय जय हो
जय जय जय जय हो, जय जय जय जय हो
जय जय जय जय हो जय हो जय हो