http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

14.6.16

जय राधा माधव Jaya Radha Madhava sung by Srila Prabhupada

जय  राधा माधव,
  Jaya Radha Madhava ,
 by Srila Prabhupada,
            Image result for जय  राधा माधव,
    Bhajan 

Jai Radha Madhav, Jai Kunj Bihari
Jai Gopi Jan Vallabh, Jai Girivaradhari
Yashoda Nandan, Brij Jan Ranjan
Jamuna Teer Ban Chari
Murli Manohar Karuna Sagar


Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare