http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

14.6.16

वैष्णव जन तो तेने कहिये

 

वैष्णव जन तो तेने कहिये जे, पीड़ पराई जाने रे |   ----   विडियो लिंक (अनूप जलोटा)
पर दुख्खे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आने रे ||


सकल लोक मान सहने वन्दे, निंदा न करे केनी रे |
वाच काछ मन निश्छल राखे, धन धन जननी तेनी रे ||


सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे |
जिव्हा थकी असत्य 
  न बोले, पर धन नव झाली हाथ रे ||


मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ वैराग्य जेना मन मा रे |
राम नाम शून ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मान रे ||


वन लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे |
भने नरसैय्यो तेनुं दर्शन करत, कुल एकोतेर तारया  रे ||