http://feeds.feedburner.com/blogspot/GKoTZ

Thursday, August 20, 2015

हे गोविन्द हे गोपाल

हे गोविन्द हे गोपाल 

हे गोविन्द राखो शरन 


अब तो जीवन हारे

नीर पिवन हेत गयो सिन्धु के किनारे 


सिन्धु बीच बसत ग्राह चरण धरि पछारे


चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे 


नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे


द्वारका मे सबद दयो शोर भयो द्वारे 


शन्ख चक्र गदा पद्म गरूड तजि सिधारे 


सूर कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे 


अबकी बेर पार करो नन्द के दुलारे

No comments:

Post a Comment